Trädfällning

När trädet inte kan frifällas från marknivå på grund av platsbrist i bebyggda miljöer måste det tas ner sektionsvis. Grenar och stamdelar firas eller släpps ner bit för bit. Det ställs stora krav på kunskap, erfarenhet och säkerhet.

Som arborister utför vi arbetet genom trädklättring om trädets kondition tillåter det. I annat fall tar vi hjälp av en mobil arbetsplattform.

Rasmus Trädvård kan även hjälpa till med transport och bortforsling av beskärning och fällningsavfall.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.