Plantering

Vid plantering av träd finns det mycket att ta hänsyn till, som växtplatsens karaktär, trädart, planteringstid och eftervård.

Den sena hösten är utan tvekan den bästa planteringstiden för de flesta träd. Träd med köttiga rötter som Magnolior, Gudaträd med mera planteras på våren. Tidig vår är även lämplig.

Rasmus Trädvård kan ge tips på lämpligt växtval för platsen samt förmedla kontakt till plantskolor.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.